1.1 Termenii si conditiile genrale reglementeaza licitatiile online efectuate pe acest site. Acestia se aplica atunci cand o societate, persoana fizica sau o alta entitate juridica (denumita in continuare "client") achizitioneaza un bun sau serviciu de pe situl www.euroscan.ro si pe siturile aferente in conformitate cu ceea ce este mentionat in clauza 1.2 de mai jos.

1.2 Clientul va încheia un acord cu compania EUROSCANRO SRL, in calitate de vanzator al obiectului licitatiei, fiecarui bun achizitionat ii corespunde un acord de achizitie distinct. Termenii si conditiile din prezenta se completeaza cu legislatia nationala in vigoare.

1.3 Furnizorul respecta legea nationala, respectiv regulamentele si directivele UE, in tara unde SC EUROSCANRO SRL este înregistrata.

1.4 Pentru utilizarea serviciilor oferite de SC EUROSCANRO SRL, clientul accepta Termenii si Conditiile din prezenta.

1.5 "Obiectul licitatiei" sunt obiectele vandute de SC EUROSCANRO SRL prin intermediul site-ului, in numele unui vanzator sau in nume propriu. SC EUROSCANRO SRL se obliga sa evalueze si sa elaboreze o descriere a obiectului licitatiei. Obiectele supuse licitatiei sunt fie noi, fie in stare de utilizare. Fiecarui bun i se ataseaza o descriere in conformitate cu realitatea cunoscuta de furnizor.

2.1 Vanzarea obiectelor prezentate se realizeaza prin instrumentul licitatiilor online. Pentru a participa la o licitatie online, Clientul se inregistreaza conform politicii SC EUROSCANRO SRL, momemt din care se aplica Termenii si Conditiile generale de licitatie si dobandeste calitatea de membru.

2.2 Taxa de serviciu poate varia in functie de valoare obiectului licitatiei supus vanzarii. Clientul este obligat sa plateasca taxa de serviciu chiar daca achizitionarea obiectului licitatiei nu este finalizata de catre Client. Nu exista nici o taxa de serviciu pentru Clientul final al licitatiei. Plata taxei de serviciu se efectueaza in conformitate cu prevederile clauzei 5 de mai jos.

3.1 Obictelor oferite spre vanzare prin licitatie le pot fi atasate urmatoarele:

(A) Societatea in numele careia SC EUROSCANRO SRL este vânzătorul obiectului licitației;

(B) descrierea de bază a obiectului licitației și caracteristicile sale principale;

(C) momentul și locul în care va fi disponibil obiectul licitației pentru o potentială vizualizare;

(D) o valoare de piață estimată pentru obiectul licitației;

(E) modalitatea de livrare a obiectului licitației

(F) mărimea taxei de serviciu care se aplică.

3.2 In cazul unei modificari considerata relevanta in ceea ce priveste valoarea sau alte caracteristici ale obiectului licitatiei, SC EUROSCANRO SRL isi rezerva dreptul de a elimina obiectul din licitatie.Dacă o descriere a obiectelor este dată în diferite limbi, versiunea în limba română va fi prioritară.

4.1 Obiectele se vand in stare noua sau in stare de utilizare, conform descrierii oferite. Opiniile personale ale cumparatorului nu obliga societatea SC EUROSCANRO SRL in nici un fel. In caz de eroare esentiala, privind unele trasaturi importante ale bunului, achizitia este anulabila conform legii.

4.2 SC EUROSCANRO SRL nu poate fi tinut responsabil daca clientul nu indeplineste si neglijeaza obligatia de a inspecta bunul, precum nici de neconformitatile pe care acesta le-a putut observa cu o minima diligenta.

5.1 Prețurile prevăzute pe website se vor aplica pentru licitațiile si achizițiile efectuate. Toate prețurile sunt prezentate in LEI. Orice prețuri și oferte sunt prezentate fără TVA, in caz contrar se va prevedea in mod expres. Taxa de serviciu se va calcula in functie de pretul de achizitie al bunului. Preturile afisate nu inclut taxele de expeditie sau taxele vamale, dupa caz. In cazul in care clientul este rezident intr o tara din afara UE si /sau cand obiectul este livrat intr o tara din afara UE, se pot aplica impozite si taxe suplimentare.

5.2 Clientul poate utiliza metodele de plată acceptate de legislatia in vigoare si de vanzator.In cazul imposibilitati utilizarii unui instrument de plata, SC EUROSCANRO SRL poate accepta un alt instrument, convenit unilateral sau de comun acord.

5.3 În cazul în care plata nu a fost efectuată în termen de șapte (7) zile calendaristice de la închiderea licitației, SC EUROSCANRO SRL are dreptul să solicite efectuarea plății si dobânda de întârziere în conformitate cu legislația aplicabilă. In acest caz, SC EUROSCANRO SRL este, de asemenea, indreptatita sa anuleze cumpararea in caz de neplata si sa primeasca despagubiri pentru orice daune sau pierderi, inclusiv taxa de serviciu.

5.4 În cazul anulării cumpărării în conformitate cu clauza 5.3 de mai sus, SC EUROSCANRO SRL are dreptul de a revinde obiectul licitației la o taxă de cumpărare și monitorizare pe care EUROSCANRO o consideră potrivită, fără notificarea prealabilă a Clientului.

6.1 SC EUROSCANRO SRL nu este responsabil pentru indeplinirea transportului, serviciul fiind de regula obligatia cumparatorului, cu derogari.In caz de livrare, aceasta se face din punctul de colectare desemna. SC EUROSCANRO SRL va notifica cumparatorul dupa disponibilizarea obiectului pentru colectare.

6.2 În momentul colectării obiectului licitației, se va prezenta o chitanță confirmatoare a platii sau o alta metoda agreata care atesta achizitia. Orice achizitie a unui obiect de la licitatie nu poate fi colectat inainte ca SC EUROSCANRO SRL sa fi primit plata integrala.

6.3 La colectarea obiectuiul, Clientului ii revine obligatia de verificare. Colectarea bunului licitatiei prin intermediul unui reprezentant sau de catre un transportator, va avea loc dupa autorizarea livrarii, carora le revine obligatia de inspectie si colectare a bunului in numele clientului.

6.4 SC EUROSCANRO SRL isi rezerva dreptul de a transporta sau depozita bunul pe seama si cheltuiala clientului in cazul in care acesta nu si a resectat obligatia de colectare la data stabilita. SC EUROSCANRO SRL  are dreptul sa anuleze sau sa puna obiectul licitatiei, in vederea revanzarii, in conformitate cu clauzele 5.3 si 5.4 de mai sus. In cazul in care obiectul licitatiei se refera la proprietati imobiliare, clientul are dreptul de a accesa proprietatea la o anume data, sub rezerva unui acord dintre proprietar si client.

6.5 După acordul special cu clientul, SC EUROSCANRO SRL  poate organiza transportul obiectului licitației. Toate transporturile interne si internaționale vor fi efectuate în general de către un agent agreat extern (“agentul de expediere”) și vor fi efectuate în conformitate cu reglementările aplicabile de către agentul de expediere. Orice decizie privind agenții de expediere poate fi luată numai după primirea integrală a plății.

6.6 În cazul reclamațiilor privind transportul,  Clientul are obligatia de a contacta direct agentul de expediere.SC EUROSCANRO SRL nu este în nici un caz răspunzător pentru daune sau întârzieri care se referă la transport sau orice alte circumstanțe ale agentului de expediere. SC EUROSCANRO SRL nu este responsabil pentru daunele aduse obiectelor achiziționate, care au apărut în timpul transportului respectiv sau pentru coletele dispărute.

6.7 Proprietatea asupra obiectului licitației va trece de la SC EUROSCANRO SRL la client imediat ce clientul a plătit integral contravaloarea acestuia.

7.1 Toate obiectele oferite spre licitație sunt vândute în starea actuala a bunului in momentul licitatiei.Pentru orice defecte ale obiectului sau daca acesta nu corespunde caracteristicilor convenite, EUROSCANRO va fi răspunzătoare în conformitate cu reglementările enunțate mai jos.

7.2 SC EUROSCANRO SRL nu este responsabil pentru defectele apărute după cumpărare sau pentru:

(A) defectele datorate uzurii normale a obiectului licitației;

(B) avariile, defectele sau pagubele care sunt expuse în catalogul de licitații sau în descrierea obiectului;

(C) defectele pe care Clientul le-ar fi putut prevedea în ceea ce privește prețul sau vârsta;

(D) defectele pe care Clientul le cunoaște sau ar fi trebuit să le cunoască, în conformitate cu clauza 4 sau clauza 6.3 de mai sus.

7.3 SC EUROSCANRO SRL nu este responsabil pentru defecte, in cazul bunurilor care fac obiectul licitatiei drept  “obiect nefuncțional, care poate fi reparat”, indiferent de numarul sau cantitatea defectelor, nici pentru descrierea defectelor sau uzurii, cat timp aceasta nu este lacunara sau de rea-credinta.

7.4 SC EUROSCANRO SRL nu este responsabil pentru defectele din obiectele de licitație vândute în numele unui cetățean, birou de executare, administratori ai unui faliment sau altă vânzare obligatorie.

8.1 Clientul nu poate pretinde că obiectul licitației este defect, cu exceptia cazului în care clientul respectiv a notificat SC EUROSCANRO SRL cu privire la defect (plângere) în termenul stabilit mai jos.

8.2 Clientul are obligația de a inspecta obiectul licitației în conformitate cu clauza 4 si clauza 6.3 de mai sus. Reclamații privind defectele descoperite in timp, vor fi sesizate de urgenta. SC EUROSCANRO SRL este altfel responsabil numai de defectele, pe care Clientul le notifică în scris, în termen de cincisprezece (15) zile de la colectarea obiectului licitației de către client.

8.3 Reclamațiile vor fi depuse în modul stabilit. Notificarea scrisă trebuie să conțină numărul obiectului și numărul facturii, care obiect component al licitației este cuprins in reclamație și o descriere a modului în care defectul se manifestă. Pentru evitarea oricărei îndoieli, o ofertă făcută din greșeală nu va constitui motiv de plângere. SC EUROSCANRO SRL  își rezervă dreptul de a refuza orice plângere în cazul în care obiectul se dovedește a nu fi defect.

8.4 În cazul  constatarii defecțiunilor unui obiect de licitație, SC EUROSCANRO SRL are dreptul să despăgubească clientul la discreția sa prin:

(A) rectificarea defectului,

(B) acordarea unei compensații clientului,

(C) compensarea clientului cu un obiect substitutiv.SC EUROSCANRO SRL nu vasuporta costurile pentru reparațiile efectuate de client, cu excepția cazului în care reparația este menționată și aprobată de SC EUROSCANRO SRL in avans.

8.5 Dacă orice defect sub incidenta responsabilitatii SC EUROSCANRO SRL nu este rectificat în conformitate cu clauza 8.4 în termenul rezonabil de depunere a reclamației, însă nu mai târziu de termenul de treizeci (30) de zile, clientul are dreptul la restituirea pretului platit fara alte compensatii suplimentare

8.6 În cazul unei plângere constatate fictiva de catre SC EUROSCANRO SRL, societatea are dreptul de a pretinde despagubiri pentru costurile suportate.

8.7 Remediile prevăzute în capitolul 8 sunt soluțiile exclusive si unice la care clientul are dreptul pentru depunerea plângerilor.

9.1 SC EUROSCANRO SRL nu are nici o responsabilitate suplimentară în ceea ce priveste defectele, pe lângă prevederile de mai sus. Totodata SC EUROSCANRO SRL nu este răspunzător pentru niciun fel de erori legale. Răspunderea totală a SC EUROSCANRO SRL pentru fiecare obiect de licitație este limitată la valoarea obiectului licitației respective.

9.2 SC EUROSCANRO SRL nu este răspunzătoare pentru alte daune sau pierderi suferite de client, care nu fac obiectul licitației sau in cazul in care obiectul licitatiei nu mai este disponibil pentru a fi vandut de catre SC EUROSCANRO SRL, din motive imputabile vanzatorului obiectului licitatiei.

10.1 SC EUROSCANRO SRL oferă și vânzarea de bunuri confiscate în vederea executarii, în numele autorităților naționale. La vânzarea acestor obiecte de licitație se vor aplica condițiile speciale menționate mai jos.

10.2 Obiectele de licitație sunt vândute prin procedura de licitație / licitație executivã în numele unei autorități naționale de executare. Autoritatea națională este îndreptățită să anuleze vânzarea sau să anuleze anumite obiecte de la vânzare, cu o notificare prealabilă. Obiectele de licitație sunt vândute în starea lor la momentul vânzării.Nu vor fi luate în considerare reclamații.

10.3 SC EUROSCANRO SRL nu efectuează nici un test cuprinzător al mărfurilor confiscate în vederea executarii silite, iar obiectul descrierii site-ului este general. Clientul trebuie să examineze cu atenție starea obiectului și să citească descrierea obiectului.In cazul in care obiectul licitației nu poate fi ridicat in momentul colectării, clientul este obligat prin oferta câștigătoare, indiferent de condiție.

11.1 SC EUROSCANRO SRL nu poate fi tinuta responsabila pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

11.2 Daca performanta SC EUROSCANRO SRL este impiedicata mai mult de 1 luna, ca urmare a oricaror circumstante mentionate in aceasta clauza, Clientul are dreptul sa anuleze achizitia, caz in care partile vor fi repuse in situatia anterioara oricarei proceduri indeplinite, cu exceptia oricarei compensatii pentru taxele de serviciu si alte costuri rezonabile pe care SC EUROSCANRO SRL le ar fi putut suporta in incercarea sa de a si indeplinii orice obligatii stabilite.

12.1 Orice modificări și completări ale Termenilor trebuie să fie în scris și executate în mod corespunzător de către SC EUROSCANRO SRL.

12.2 Dacă o prevedere a acestor Termeni va fi declarată nevalabilă sau inaplicabilă de către orice instanță competentă, autoritate, tribunal arbitral sau comisie alternativă de soluționare a litigiilor, restul acestei dispoziții și toate celelalte prevederi vor rămâne valabile și aplicabile atat timp cat nu s a constatat nulitatea acestora.

12.3 Renunțarea unei părți la vreunul dintre drepturile sau căile sale de remediere în conformitate cu acești Termeni trebuie să fie în scris si executată în mod corespunzător de către acesta. Nici o renunțare individuală sau parțială la un astfel de drept sau la o cale de atac nu împiedică orice altă exercitare sau exercitare ulterioară a acestui drept sau a oricărui alt astfel de drept sau remediere. SC EUROSCANRO SRL are dreptul de a atribui orice parte din drepturile si obligațiile sale în baza acordului dintre părți, fără acordul prealabil al clientului. În plus, SC EUROSCANRO SRL are dreptul de a cesiona sau de a garanta creanțe fără acordul prealabil al clientului. Cu toate acestea, clientul nu poate atribui sau transfera nici o parte din drepturile sau obligatiile sale în baza acordului dintre părți fără acordul prealabil scris al PS.

13.1 SC EUROSCANRO SRL are dreptul la modificarea acestor Termeni prin notificarea clientului sau prin postarea pe site a acestora. Modificările Termenilor se aplică clientului care acceptă Termenii sau dupa intervalul de treizeci (30) de zile dupa care SC EUROSCANRO SRL a informat clientul despre modificarile aduse.

Orice diferend legat de interpretarea sau aplicarea acestor Termeni si Condiții ale site-ului web, va fi interpretat în conformitate cu legile țării unde SC  EUROSCANRO SRL este înregistrat. Conventia Natiunilor Unite asupra Contractelor de Vanzare (CISG) nu se aplică în cazul acestor Termeni. Orice diferend se soluționează în primul rând prin negocieri între părți. În cazul în care părțile nu sunt în măsură să ajungă la un acord, litigiul va fi în cele din urmă solutionat de către instanta generală din țara în care SC EUROSCANRO SRL este înregistrata. Acesti termeni au fost adoptati de  SC EUROSCANRO SRL la 11-03-2017

Consideram asigurarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. Intrucat unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit acest document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam , transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe websitu-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

15.1.1 “EUROSCANRO SRL” (numita in continuare in scopul conciziei “Societatea”) este o societate inregistrata la Registrul Comertului avand CUI 10519243, avand sediul social si adresa de management: Romania, Loc.Bistrita, Str.Aviator Mihai Berbecariu, Nr.4, Scara 1, Ap.5, avand obiectul principal de activitate: Intermedieri in comertul cu produse diverse.

15.1.2 Comapania este operator de date personale, prelucrand datele cu caracter personal in legatura cu activitatea sa si numai definind obiectivele si mijloacele de procesare a acesteia.

15.1.3 Angajatul insarcinat cu protectia datelor personale fiind: SAMARTEAN CRINA ELENA, email:crina.samartean@euroscan.ro.

15.2 Prezenta Politica de Confidentialitate (“Politica”), ofera informatii despre datele personale pe care Societatea le prelucreaza si despre Termenii si Conditiile conform carora persoanele fizice, ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate, isi exercita drepturile.

15.3 In scopurile prezentei Politici:

15.3.1 “date cu caracter personal” inseamna orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila: persoana identificabila este persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin trimitere la un numar de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

15.3.2 “prelucrarea” datelor cu caracter personal inseamna orice operatiune sau serie de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau ne automatizate, cu mar fi:colectare, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

15.3.3 “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

15.3.4 “pseudonimizare” inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unie persoane fizice identificate sau identificabile.

15.3.5 “sistem de evidenta a datelor” inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate, dupa criterii functionale sau geografice.

15.3.6 “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifica pentru desemnarea acestuia, pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern.

15.3.7 “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

15.3.8 “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari, prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrari.

15.3.9 “parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

15.3.10 “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

15.3.11 “incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.

15.3.12 “autoritate de supraveghere” inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru.

15.4 Utilizatorul raspunde de veridicitatea datelor introduse in timpul creeri contului si pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale. SC EUROSCANRO SRL nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentri utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale. Utilizatorul este de acord ca SC EUROSCANRO SRL sa prelucreze datele cu caracter personal potrivit prevederilor Legii nr.677/2001 pe teritoriul Romaniei si/sau in strainatate, direct sau prin partenerii contractuali ai SC EUROSCANRO SRL in scop de marketing.

Conform Legii nr.677/2001, utilizatorii au in special urmatoarele drepturi: de informare si acces la date, de interventie asupra datelor, de opozitie la colectarea si prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei, precum si modalitatile de exercitare a acestora.

Utilizatorii declara ca sunt de acord ca SC EUROSCANRO SRL sa prelucreze datele lor personale furnizate, potrivit prevederilor Legii nr.677/2001,  si ca au luat la cunostinta de drepturile conferite de Legea nr.677/2001, mai sus mentionate. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau alte verificari legale, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

15.5 In cazul incalcarii drepturilor dumneavoastra, sau a legilor aplicabile privind protectia datelor personale, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrari Datelor cu Caracter Personal.

Fara a va afecta dreptul dvstra de a contacta in orice moment Autoritatea de Supraveghere, va rugam sa ne contactati in prealabil si va promitem ca vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.